Start
 

Sök

Lokala klubbar

DIK
SULF
Naturvetarna
Ännu ingen lokalklubb för Naturvetarna PDF Skriv ut E-postadress

Den 3 mars 2011 försökte jag och en ombudsman från Naturvetarna, Stockholm att bilda en lokal klubb för Naturvetarna vid Lunds Universitet. Men av ca 350 kallade medlemmar kom en (1).

Vi beslutade därför att det inte var möjligt att bilda en lokalklubb vid detta tillfälle.

Om du är intresserad av att jobba lokalt för Naturvetarna får du gärna kontakta mig. En fråga jag skulle vilja driva är en bättre karriärväg för forskare utan läraranställning.

Rune Nilsson ( Den här e-postadressen är skyddad från spamrobotar. Du måste tillåta Javascript för att visa e-postadressen )

 
Om allmän handling, offentlig handling och sekretess PDF Skriv ut E-postadress

En grundläggande förutsättning för att myndigheten ska vara skyldig att lämna ut en handling är att den är allmän, dvs. antingen inkommen till eller upprättad hos myndigheten. En allmän handling kan vara antingen ”offentlig” och därmed tillgänglig för var och en, eller ”hemlig” och därmed inte tillgänglig (sekretessbelagd). Huvudregeln är att en allmän handling är offentlig och tillgänglig, inte alltså inte sekretessbelagd och hemlig. Endast om handlingen sekretessbeläggs med stöd av någon av bestämmelserna i offentlighets- och sekretesslagen är den hemlig. Detta framgår av 2 kap 1§ tryckfrihetsförordningen, och av offentlighets- och sekretesslagen (OSL) 6 kap 4§.

Reglerna om rätten att ta del av allmänna handlingar gäller hela händelseförloppet, hela ”livscykeln” för en handling. Redan när informationen börjar produceras eller kommer in till myndigheter gäller reglerna, och de fortsätter att vara tillämpliga fram till arkivering och utgallring ur arkiv.

Några få av sekretessbestämmelserna i OSL kan ha mer praktisk betydelse vid universitetet. En del anställda, kanske främst forskare och lärare, har en del felaktiga föreställningar om möjligheterna att hemlighålla handlingar och uppgifter som man anser känsliga. Att vägra lämna ut en allmän handling (och hävda att den är ”sekretess”) kan skapa en hel del obehag både för den anställde och universitetet.

För personuppgifter som rör offentliganställda finns i 39 kap 1–2§ offentlighets- och sekretesslagen regler om skydd för olika sorters personuppgifter, som kan förekomma t.ex. i protokoll förda över utvecklingssamtal.

Det starkaste sekretesskyddet har uppgifter som gäller psykologisk undersökning eller behandling, och uppgift om enskilds personliga förhållanden hos psykolog, personalkonsulent eller annan sådan befattningshavare som särskilt har till uppgift att bistå med råd och hjälp i personliga angelägenheter. Här gäller sekretess om det inte står klart, att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon närstående lider men.

För annan uppgift om enskilds personliga förhållanden är sekretesskyddet svagare. Endast om det kan antas att den enskilde eller närstående lider men om uppgiften röjs, ska handlingen sekretessbeläggas. Samma gäller för uppgift om enskilds hälsotillstånd och om uppgift om enskilds personliga förhållanden som hänför sig till ärende om omplacering eller pensionering. Endast om det kan antas att den enskilde eller någon närstående lider men om uppgiften röjs, ska handlingen sekretessbeläggas. Däremot kan beslut om omplacering eller pensionering inte sekretessbeläggas.

Enligt 39 kap 3§ är det möjligt att hemlighålla uppgifter om personalens personliga förhållanden, som exempelvis adressuppgift, men endast om det kan antas att den enskilde eller någon honom närstående utsätts för våld eller annat allvarligt men om uppgiften röjs. Här förutsätts alltså normalt en s.k. hotbild.

Av Lunds universitets hemsida framgår att det är den tjänsteman som ”har handlingarna” som normalt är den som fattar beslut om en handling är allmän, och om den ska lämnas ut eller sekretessbeläggas. Vid tveksamheter uppmanas till kontakt med Juridiska avdelningen vid sektionen Juridik och dokumenthantering.

Senast uppdaterad 2014-04-03 07:08
 
Saco-S har slutit ett tvåårigt löneavtal med Lunds universitet PDF Skriv ut E-postadress

 

Idag skrev Saco-S och Lunds universitet under ett tvåårigt löneavtal uppdelat på två perioder (för avtalets lydelse klicka på länken).

Principen är att det från den 1 oktober 2013 utgår ett procentuellt lönepåslag på varje medlems lön. Denna första period gäller till den 30 september.

Under hösten 2014 påbörjas en regelrätt förhandlingsomgång med individuella påslag för den andra perioden som börjar den 1 oktober 2014.

Senast uppdaterad 2014-02-19 15:10
 
<< Första < Föregående 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Nästa > Sista >>

Sida 1 av 9

Kalender

April 2014
M Ti O To F L S
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4

Vad händer?

Inga händelser